Sodelujemo

PIRFEST 2016: nagradna igra

PRAVILA NAGRADNE IGRE - PIRFEST 2016

1. člen ORGANIZATOR NAGRADNE IGRA
Organizator nagradne igre je Agencija Media butik d.o.o.. Organizator igro objavlja v reklamne namene prireditve Pirfest - Preddvor 2016

2. člen TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN NAGRADE
Nagradna igra traja v času prireditve, 16. 9. 2016 od 21.00 – 02.00 ure in v soboto, 17. 9. 2015 od 20.00 – 02.00 naslednjega dne. 

Predmeti nagradne igre so:

1X NAGRADA–LCD TV VOX 

3x GSM telefon Samsung

2x GSM telefon CAT

4 x paket Union/Laško

3. člen OBJAVA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra bo objavljena na spletni strani www.media-butik.si, na facebook strani https://www.facebook.com/Pirfest-Preddvor, ter na sami prireditvi.

4. člen POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
- V nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki popolno izpolnil nagradni kupon, ki ga je prejel ob vstopu na prireditev

- Popolno izpolnjen nagradni kupon obiskovalec odda v skrinjo, ki je nameščena pred glavnim odrom. 

- Vsak obiskovalec lahko prejme samo en nagradni kupon v enem dnevu prireditve,

- Nagrade, ki jih poklanjajo pokrovitelji se žrebajo s pomočjo nagradnih kuponov iz žrebalne skrinjice

5. člen ŽREBANJE
Iz žrebalne skrinjice se bo vsak dan prireditve od 21.ure do vključno 01:00 ure, vsako uro podelila po ena nagrada in sicer: 

1 nagrada – gsm telefon CAT

2 nagradi - gsm telefon Samsung 

2 nagradi - darilni paket Pivovarne Union - Laško d.d.

1 nagrada TV VOX  bo podeljena v soboto 17.9.2016 med 22. in 24.uro

Prejemnik nagrade mora biti prisoten na prireditvi. Javno se prebere ime in priimek izžrebanca.

6. člen OBVESTILO NAGRAJENCU
Za žreb dnevnih nagrad izberemo naključnega obiskovalca, ki je popolno izpolnil nagradni kupon. Izžrebani nagrajenec bo javno klican na oder. Žreba se toliko časa, da se javi izbrana oseba, ki je prisotna na prireditvi in se zglasi na odru, po trikratnem klicu. Identiteto izžrebanega se preveri z osebnim dokumentom.

7. člen PREVZEM NAGRADE
Nagrade  TV VOX 40 in GSM telefone  nagrajenci prejmejo takoj po ugotovljeni identiteti na prireditvi.  Nagrade podjetja Pivovarne Union d.d. (4x darilni paket Union - Laško), dobitniki prejmejo na naslovu Agencije Media butik d. o. o., Potoče 33, 4205 Preddvor oz. po dogovoru z nagrajencem, nikakor pa ne na sami prireditvi. Nagrade niso zamenljive z denarjem. 

Nagrajencu se izda potrdilo o nagradi. 

8. člen KOMISIJA NAGRADNEGA ŽREBANJA
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo tri osebe, ki se določijo na dan prireditve.

9. člen ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre. 

Udeleženec nagradne igre z dopisanimi osebnimi podatki daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre.

10. člen OSTALE DOLOČBE
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Agenciji Media butik d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 

11. člen PRAVILA
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.media-butik.si, na facebook strani    in na samem prizorišču prireditve. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija.

12. člen REŠEVANJE SPOROV
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Kranju.

13. člen VELJAVNOST PRAVIL
Pravila pričnejo veljati s 16. septembrom 2016.

Agencija Media butik d.o.o.
Boštjan Avsec, direktor

VAROVANJE PODATKOV

Share

Butična ponudba poslovnih znanj

AKTUALNO

Media butik napoveduje:

31. avgust 2019 - koncert Big Foot Mama in Joške v'n - Gorenjska plaža Tržič - izvedba in gostinstvo

7. september 2019 - Obeležitev 150. letnice ustanovitve Občine Javorje - povezovanje programa

23. september 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka - trening javnega nastopanja

26. september 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka - trening javnega nastopanja

30. september 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka - trening javnega nastopanja

oktober 2019 - Če te ni v medijih, te ni - Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka - delavnica o odnosih z mediji

1. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Zavod za turizem Preddvor - trening javnega nastopanja

2. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

3. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka - trening javnega nastopanja

8. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Zavod za turizem Preddvor - trening javnega nastopanja

9. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

10. oktober 2019 - 60. letnica Komunale Tržič - dvorana Kulturnega centra Tržič - povezovanje programa

15. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Zavod za turizem Preddvor - trening javnega nastopanja

16. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

22. oktober 2019 -Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Zavod za turizem Preddvor - trening javnega nastopanja

23. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

29. oktober 2019 -Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Zavod za turizem Preddvor - trening javnega nastopanja

30. oktober 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

20. november 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - nadaljevalni tečaj

27. november 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - nadaljevalni tečaj

4. december 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - nadaljevalni tečaj

11. december 2019 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - nadaljevalni tečaj

14. december 2019 - Božični koncert z ans. Saša Avsenika in Kvatropirci - Športna dvorana Trata - organizacija

22. december 2019 - Jerbas domačih Poljane - organizacija

3. marec 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

10. marec 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

17. marec 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

24. marec 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

31. marec 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - začetni tečaj

21. april 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - nadaljevalni tečaj

28. april 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - nadaljevalni tečaj

5. maj 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - nadaljevalni tečaj

12. maj 2020 - Govorim z žarom in z veseljem javno nastopam - Biotehniški center Naklo - trening javnega nastopanja - nadaljevalni tečaj

Stopite v stik z nami

Vse pravice pridržane, 2016